Коронавирусын үед бидэнд шинэ ажлын арга барил, ур чадвар эзэмших шаардлага тулгарч байна

Стартап Терминалын Онцлох зочин ярилцлаганд СЭЗИС-ийн багш, Говь ХК-ийн ТУЗ-ын дарга Д.Гэрэлмаа оролцлоо.