Хүн амьдралдаа их мөнгө олох нь чухал биш олсноо хэрхэн зөв зарцуулж байна вэ гэдэг чухал

Санхүүгийн эрх чөлөөг яаж тодорхойлох уу, хувь хүн, бизнес эрхлэгч, компаний хувьд санхүүгийн төлөвлөгөө яаж хийгдэх ёстой, татвараа жаргалтай төлөхийн нууц юу вэ, санхүүгийн мэдлэг мэдээлэлгүй захирал компаниа яаж хөөддөг, санхүү бүх зүйлийг хэрхэн